Grup d’Estudi Internacional de la World Association against Infection in Orthopedics and Trauma

El passat 1 d’Abril, la World Association against Infection in Orthopedics and Trauma va nomenar al Dr. Guillem Bori coordinador a nivell internacional del nou Grup d’Estudi sobre recanvi en 1-temps en artroplàstia de maluc i genoll.

L’objectiu d’aquest grup d’estudi internacional és aprofundir ens els coneixements actuals sobre el tractament de la infecció en pròtesis de maluc i genoll i concretament en les indicacions, les tècniques quirúrgiques i els resultats del recanvi en 1-temps.

La World Association against Infection in Orthopedics and Trauma és la primera associació científica mundial centrada en la infecció osteoarticular i les infeccions associades a implants (pròtesis articulars de maluc i genoll).  Aquesta està formada per més de 1.500 professionals de més de 90 països, referents en el tractament d’aquesta patologia.