Unitat de Referència Nacional a l’Hospital Clínic de Barcelona coordinada pel Dr. Guillem Bori

El Dr. Guillem Bori, ha estat el coordinador responsable d’acreditar una Unitat de Referència Nacional a l’Hospital Clínic de Barcelona. Aquesta unitat ha obtingut el 2017 la denominació CSUR (Centre, Servei o Unitat de Referència) del Sistema Nacional de Salut del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

El treball multidisciplinari dels professionals, experts en profilaxis, diagnòstic i tractament de la infecció de pròtesi de maluc i genoll, ha comportat la designació d’aquesta Unitat CSUR de manera que, amb aquesta denominació passa a ser oficialment referent a l’Estat Espanyol.

Les infeccions de pròtesis de maluc i genoll suposen un problema terapèutic emergent en els últims anys degut a l’augment del número de pròtesis implantades en la població. Aquest tipus de patologies impliquen una pèrdua important de la qualitat de vida dels pacients i, en ocasions, deriven en complicacions greus como la disfunció o pèrdua de l’extremitat.

En assistència, aquesta Unitat CSUR, coordinada pel Dr. Guillem Bori, ha destacat per la introducció a l’Hospital Clínic de Barcelona de l’estratègia quirúrgica del recanvi en 1-temps (una cirurgia) en el tractament de la infecció protètica crònica de pròtesi de maluc i genoll, tècnica minoritària en el Sistema Nacional de Salut. Aquesta tècnica consisteix en realitzar la substitució de la pròtesi infectada en una sola cirurgia, la qual suposa una millora molt important en la qualitat de vida del pacient ja que s’estalvia una segona cirurgia i un interval de temps amb una pròtesi provisional.

Més informació a Notícies del Clínic

https://www.clinicbarcelona.org/ca/noticies/el-clinic-obte-tres-denominacions-csur-pel-sistema-nacional-de-salut-en-2016