La impressió 3D en la cirurgia de maluc i genoll

La cirurgia de recanvi d’una pròtesi és una cirurgia complexa, que es converteix en encara més complexa quan hi ha defectes ossis importants. L’estratègia quirúrgica i els models protètics són diferents en funció de les deformitats òssies existents i, per tant, la planificació preoperatòria és bàsica per a l’èxit de la cirurgia.

 

LA PLANIFICACIÓ QUIRÚRGICA PREOPERATÒRIA

La planificació preoperatòria és una acció que realitza el cirurgià en la programació d’una cirurgia de pròtesi de maluc o genoll i que permet identificar factors biomecànics, anatòmics i de tècnica quirúrgica, que són de gran utilitat durant la cirurgia. D’aquesta manera, preveu els implants a col·locar, disminueix el temps quirúrgic i pot incrementar la funcionalitat i la longetivitat de la pròtesi. L’èxit d’una cirurgia de pròtesi depèn, bàsicament, de l’adequat posicionament dels components i dels tipus de components utilitzats. A més, la planificació preoperatòria permet seleccionar adequadament la mesura dels components, disminuir el risc de fractures i ajudar a restaurar la funcionalitat del genoll o maluc.

L’èxit d’una cirurgia de pròtesi depèn, bàsicament, de l’adequat posicionament dels components i dels tipus de components utilitzats.

 

L’ÚS DE LA IMPRESSIÓ 3D EN LA PLANIFICACIÓ PREOPERATÒRIA

Amb el desenvolupament d’imatges mèdiques digitals d’alta precisió, la tecnologia d’impressió 3D ha proporcionat models de l’anatomia real per realitzar amb èxit cirurgies complexes. El cirurgià pot utilitzar el model 3D per simular l’operació i millorar la seva taxa d’èxit.

Els cirurgians de maluc i genoll, habitualment, utilitzen la radiografia convencional o la radiografia en format digital per a planificar les seves cirurgies ja que les dues dimensions (2D) són el sistema clàssic de planificació quirúrgica en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Un dels principals problemes de la planificació amb radiografia convencional o digital és que s’utilitzen només dues dimensions i es pot perdre precisió, ja que l’anatomia òssia té tres dimensions (3D).

Una planificació quirúrgica amb impressió 3D utilitza variables ignorades en 2D, que són especialment útils en les cirurgies de revisió d’una pròtesi de maluc o genoll. En aquest tipus d’intervencions, hi ha defectes ossis importants i l’anatomia òssia està molt desestructurada. La impressió 3D permet planificar de manera avançada l’escenari de la intervenció ja que el cirurgià pot tenir prèviament l’os o l’articulació sobre la qual s’actuarà, coneixent tota la volumetria de la peça. Aquesta tècnica possibilita assajar en un entorn de simulació real la tècnica a aplicar, permetent una cirurgia més precisa i segura.

La impressió 3D permet planificar de manera avançada l’escenari de la intervenció.

 

AVANTATGES DE LA TECNOLOGIA 3D

Els avantatges de la planificació quirúrgica amb impressió 3D són: la possibilitat de planificar i optimitzar els recursos materials que s’utilitzen en la intervenció i disminuir el temps de durada de la cirurgia, evitant la improvisació. Això, a més, pot repercutir en un menor temps d’anestèsia, disminuint la probabilitat d’infecció i sagnat. I, en última instància, afavorint la recuperació dels pacients.

 

REFERENT EN PLANIFICACIÓ QUIRÚRGICA AMB IMPRESSIÓ 3D

El Dr. Guillem Bori disposa d’una àmplia experiència en la planificació preoperatòria de pròtesis i, especialment, en la planificació quirúrgica amb impressió 3D ja que ha estat investigador principal d’un projecte de planificació 3D premiat amb una Beca Dr. Josep Trueta d’ajuda a la investigació 2015, concedida per la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

Més informació a Notícies de l’Hospital Clínic de Barcelona:

https://www.clinicbarcelona.org/ca/noticies/el-servei-de-cirurgia-ortopedica-i-traumatologia-comenca-a-aplicar-la-impressio-3-d-en-la-planificacio-quirurgica