Màster en Disseny i Anàlisi d’Investigacions Clíniques

El passat 25 de juliol de 2020, el Dr. Guillem Bori va finalitzar amb èxit el màster en disseny i anàlisis d’investigacions clíniques del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i la Universitat de Barcelona.

Aquest màster, té com a objectiu proporcionar una formació sòlida a nivell científic  als professionals de la salut.

A través de 4 mòduls de dos anys de durada, els metges aprofundeixen en el disseny d’investigacions clíniques, tècniques d’anàlisi i lectura crítica d’articles i investigacions clíniques.

Els professionals d’Institut Bori tenen com a filosofia la formació continuada per adquirir els últims coneixements medicoquirúrgics. Només amb una sòlida formació a nivell científic és possible tenir un equip de professionals capaç d’incloure noves tècniques i tractaments amb eficàcia demostrada.