Quant temps dura una pròtesi de maluc o genoll?

La intervenció d’una pròtesi de maluc o genoll és una cirurgia molt freqüent i eficaç. Fins i tot, la cirurgia d’una pròtesi de maluc ha estat definida com “la intervenció del segle” per la revista The Lancet. Les pròtesis articulars estan formades de components realitzats de biomaterials molt diferents i a més s’utilitzen diversos sistemes per fixar-los a l’os.

Per tant, podem dir que les pròtesis de maluc i genoll són implants mecànics artificials que no tenen una durada il·limitada sinó que a vegades s’han de recanviar al cap d’un temps. S’han descrit diverses causes de fracàs de les pròtesis de maluc i genoll, i les més freqüents són l’afluixament mecànic dels components, l’afluixament sèptic dels components, la luxació de la pròtesi de maluc o la inestabilitat de la pròtesi de genoll.

Aquest és un tema que preocupa molt als pacients que s’han de sotmetre a una cirurgia de pròtesi articular, i sovint a la consulta mèdica es realitzen aquestes preguntes abans d’una intervenció: “Quant temps durarà la pròtesi de genoll o maluc?” “Aquesta pròtesi durarà tota la vida?” Els pacients estan preocupats per si una vegada realitzada la cirurgia, en un futur immediat, s’hauran de recanviar la pròtesi, i una desinformació pot comportar que s’endarrereixi una cirurgia que està indicada.

Per aquest motiu és responsabilitat dels cirurgians tenir una preparació i formació adequada per poder donar al pacient una resposta fonamentada en una evidència mèdica contrastada.

Recentment s’han publicat dos estudis en la revista The Lancet, una de les revistes biomèdiques més prestigioses a nivell mundial, que ajuden a respondre d’una manera clara i específica aquesta pregunta tant freqüent i important pels pacients.

Segons els autors Evans JT i cols:

  • Les pròtesis totals de maluc, tenen una supervivència del 89% als 15 anys, del 70% als 20 anys i del 57% als 25 anys.
  • Les pròtesis totals de genoll, tenen una supervivència del 93% als 15 anys, del 90% als 20 anys i del 82% als 25 anys.

 

Les conclusions d’aquests dos estudis (Lancet 2019;393: 655–63 i Lancet 2019;393:647–54), ofereixen als pacients una informació científica respecte a la pregunta sobre quina és la vida útil de les pròtesis. Com sempre, l’experiència i formació del cirurgià és fonamental perquè el pacient disposi de tota la informació necessària abans d’una intervenció de pròtesi articular.